Raty

RATY LEASINGU
NA KILOMETRY


Do kalkulacji wysokości rat przyjmujemy raty standardowego leasinu, które modyfikowane są w ten sposób, że: mniej jeździsz – mniej zarabiasz – płacisz niższą ratę (to, czego nie zapłacisz w racie miesięcznej zostanie doliczone do wartości wykupu)
jeździsz więcej – więcej zarabiasz – płacisz wyższą ratę (to, co nadpłacasz zostaje odliczone od kwoty wykupu)

Szczegółowa kalkulacja opiera się na tym, że cała rata leasingowa zostaje podzielona na 2 części:
– stałą, którą płacisz zawsze
– zmienną, uzależniona od przebiegu.

Np. Ciągnik siodłowy o wartości 200.000 zł netto w leasingu na 3 lata, wpłata 10% i wykupie 30%. Zakładany przebieg to 120.000 km rocznie.
Rata standardowego leasingu wynosiłaby ok. 4.000 zł netto.
W leasingu na kilometry, miesięczna rata zostaje podzielona na część stałą – ok 800 zł i zmienną, która przy założeniu deklarowanego przebiegu, czyli 10.000 km miesięcznie wyniesie 3.200 zł netto. Z tego wynika koszt 1 km (część zmienna (3.200 zł))/(deklarowany przebieg (10.000 km))=0,32 zł⁄km.
Ten przelicznik wykorzystywany jest do obliczenia wysokości rat w przypadku przebiegów wyższych lub niższych.

Np. jeżeli przebieg miesięczny wyniesie 12.000 km to część zmienna raty wyniesie
12.000 km x 0,32 zł/km =3.840 zł a nadpłacona kwota (3.840 zł – 3.200 zł= 640 zł) pomniejszy wartość wykupu, który będzie wynosił 60.000 zł – 640 zł = 59.360 zł

Jeżeli przebieg miesięczny wyniesie 8.000 km to część zmienna raty wyniesie
8.000 km x 0,32 zł/km =2.560 zł a niedopłacona kwota (2.560 zł – 3.200 zł= -640 zł) powiększy wartość wykupu, który będzie wynosił 60.000 zł + 640 zł = 60.640 zł

Do każdej umowy dołączana jest usługa HappyMiles, opisana szczegółowo TUTAJ.
Oprócz innych rozbudowanych funkcji, działa jak zwykły odbiornik GPS, zliczając liczbę przejechanych kilometrów. Koszt zamontowania urządzenia wynosi od 299 do 599 zł a miesięczny abonament od 49 zł (samochody osobowe) do 79 zł – ciężarówki.

Zadzwoń do nas +48 608 321 978